El Camp de Valls en dades


El Camp de Valls – Parc Industrial de l'Alt Camp, l'àrea industrial de l'interior del Camp de Tarragona.


  • Més de 7.000.000 m² de sòl industrial

  • 12 municipis, amb 18 polígons industrials consolidats

  • Més de 3.500 empreses amb més de 35.000 persones motivades per treballar

  • Excel·lent ubicació entre autopistes AP-2 (sortides 10 i 11) AP-7 (sortida 33), autovia A-27 al Port de Tarragona; estació AVE Camp de Tarragona
El sector industrial del Camp de Valls amb relació a la província de Tarragona:


  • Les tres empreses més grans del sector industrial de la província són al Camp de Valls

  • El 67% de la facturació del sector industrial de la província es genera al Camp de Valls

  • Una de cada dues grans empreses del sector industrial de la província es troba al Camp de Valls

  • Una de cada tres pimes del sector industrial de la província és ubicada al Camp de Valls