El potencial del Camp de Valls


Factors clau per a la implantació industrial al Camp de Valls – Parc Industrial de l’Alt CampUbicació privilegiada amb bones comunicacions

Eix de comunicacions entre el Mediterrani i l’interior / Pas de vies romanes.

Experiència industrial de llarga tradició

Des del s. XVIII, sectors paperer, tèxtil, pell, aiguardents, metal·lúrgia. Tradició exportadora.

Sectors estratègics tradicionals

Paperer; automoció; agroalimentari; logístic; materials per a la construcció.

Indústria auxiliar molt diversificada

Metal·lúrgia, motlles i matrius, tecnologia de precisió, climatització, enginyeries, serveis, etc.

Cultura de treball en equip; cultura de lideratge

Tradició de més de 200 anys / Valls és el bressol i el km 0 del món casteller/ Més de 150 associacions actives.

Entorn industrial internacional

Amb empreses com Repsol, Port de Tarragona, Gomà-Camps, Lear (MAI), Monix, Kellogg’s, etc.

Pròxim a grans ciutats

Barcelona 90 km; Tarragona/Reus 20 km; Saragossa 214; Andorra 190 km.

Un entorn atractiu per a viure

Hospital, escoles, instituts, universitats, programació cultural estable, entorn saludable, respecte mediambiental, preus assequibles, seguretat.

Institucions motivades

Afavoriment a la inversió: incentius, acompanyament, tutela, guiatge, facilitats d’instal·lació, captació de personal, assessorament, etc. (VallsGenera)