Suport a l’inversor


Serveis a les empreses i inversors que es vulguin establir al Camp de Valls – Parc Industrial de l’Alt Camp


Empreses de nova implantació

Empreses de nova implantació

 • Acompanyament i guiatge a la nova empresa inversora

 • Un interlocutor únic per a tots els polígons

 • Oficina única per a tràmits i permisos

 • Assessorament tècnic i suport en la contractació de serveis

 • Assesorament en RRHH i servei de contractació de personal

 • Suport a la captació de talent i formació professional

 • Gestió d’ajudes i subvencions

 • Integració a l’entorn (habitatges, escoles, serveis, etc.)

Enginyeries i asessors d'inversió

Enginyeries i asessors d'inversió

 • Interlocutor únic per a tots els polígons industrials del Camp de Valls

 • Base de dades unificada de disponibilitat de sòl industrial i logístic

 • Base de dades actualitzada de naus industrials, en venda i lloguer

 • Assessorament, confidencialitat i transparència

 • Gestió i assessorament en infraestructures i serveis per a la implantació empresarial

 • Base de dades de proveïdors de béns i serveis per a l’empresa

 • Treball en xarxa: inversor, empresa, administració

 • Actitud proactiva, acompanyament i guiatge